F@kturka
(c) 1999 - 2018 Piotr Trocewicz
Zmiany w najnowszej wersji programu:
Naprawione wyliczanie podsumowania w oknie programu
Możliwość zmiany porządku wyświetlania dokumentów w rejestrze
Dodany numer NIP kontrahenta w rejestrze
Udoskonalony instalator programu
Darmowy program do fakturowania 
O
Bardzo prosta obsługa
O
Kartoteki towarów i kontrahentów
O
Rejestr dokumentów
O
Edytor wydruków
O
Możliwość zapisu dokumentu jako PDF (za pomocą oddzielnego programu)
O
Wystawianie faktur VAT, rachunków, KP, KW oraz innych dokumentów
Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 10
Fakturka została przetestowana na:
Back
Next
Jak dodać nowe pole na wydruku ?
Przykład dla pola odbiorca na fakturze. Film tutaj: https://vimeo.com/258696260
Gdzie jest obsługa JPK ?
Eksport do JPK odbywa się z okna "Rejestr". Film tutaj: https://vimeo.com/252781411
Znalazłem/am błąd w programie - jak go zgłosić ?
Informacja o błędzie najlepiej gdy zawiera: wersja systemu operacyjnego, posiadany program antywirusowy, ścieżka (katalog), w którym jest zainstalowana fakturka, numer wersji programu , opis wykonanych czynności, które doprowadziły do błędu oraz np. zrzut ekranu jeśli to możliwe.
Program Fakturka nie zapisuje moich danych.
Jedynym znanym przypadkiem niezapisywania danych przez program jest zablokowanie go przez program antywirusowy. Antywirus uruchamia Fakturkę jako aplikację wirtualną w izolowanym środowisku więc po jej zamknięciu wszystkie wprowadzone dane znikają.
Po uruchomieniu nowej wersji programu pojawia się błąd "Field "XXXX" not found." co robić ?
Błąd pojawi się gdy nastąpi próba uruchomienia nowej wersji programu na starej bazie danych. Przy "normalnej" instalacji nowej wersji na starą program automatycznie wykona aktualizację bazy danych. Jeśli użytkownik chce ręcznie skopiować bazę ze starej wersji to należy przekopiować wszystkie pliki oprócz "PLIKI.DBF", który zawiera informacje o aktualnej strukturze bazy danych.
Co należy wpisać w polu stawka VAT w przypadku stawki zwolnionej lub nie podlega?
Należy w polu stawka wpisać "zw" lub "np".
Jak można wpisać cenę netto aby program wyliczył brutto?
Należy w konfiguracji wyłączyć opcję "Obliczenia od cen brutto".
Czy autor może dodać 4 miejsca po przecinku w cenie towaru/usługi ?
Od strony programistycznej odpowiedź brzmi TAK, ale od strony użytkowej NIE.
Faktura VAT musi odpowiadać tylko i wyłącznie wymogom zapisanym w art. od 106 do 108 ustawy z dnia 1 kwietnia 2004 roku oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów dot. wystawiania faktur VAT.
Autor programu stoi na stanowisku, że cena jednostkowa zdefiniowana w rozporządzeniu dotyczy ceny z dwoma miejscami po przecinku, więc faktura zawierająca cenę z 4 miejscami po przecinku nie jest prawidłowo wystawionym dokumentem (chyba, że użytkownik jest zakładem energetycznym - wtedy zapraszam po specjalnie wycenioną wersję Fakturki).
Cena zawsze może zostać zaokrąglona przy np. refakturowaniu lub można zmienić jednostkę ceny z kWh na Wh.
Czy można legalnie używać Fakturki w firmie bez faktury zakupu ?
Tak, oczywiście. Fakturka jest programem darmowym jak wiele innych (np. program Płatnik) i do wystawiania za jej pomocą faktur nie potrzeba żadnego dokumentu potwierdzającego jej zakup.
Jak zapisać fakturę w formacie PDF aby np. wysłać ją e-mailem ?
Najlepiej zainstalować programową drukarkę PDF (np. PDF Creator i skierować na nią wydruk dokumentu)
Jak przenieść dane ze starszej wersji programu?
Najłatwiej jest zainstalować nową wersję na starą - program sam dokona ewentualnej konwersji danych. Oczywiście zawsze należy wykonać kopię katalogu z programem.
Czy program prawidłowo oblicza podatek ?
Program dokonuje obliczeń zgodnie z rozporządzeniem MF dotyczącym wystawiania faktur VAT. Faktura może obliczać faktury od cen netto lub brutto (w zależności od zaznaczenia odpowiedniej opcji w konfiguracji).
Jakie informacje powinna zawierać faktura VAT ?
Sposób wystawiania faktur VAT jest aktualnie określony przez ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z dnia 1 grudnia 2008 r.).
Dla tych co nie chcą się przegryzać wersja skrócona:
nagłówek: imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy,
numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11;
numer kolejny faktury oznaczonej jako "FAKTURA VAT";
dzień, miesiąc i rok wystawienia faktury, a w przypadku, gdy data ta różni się od daty sprzedaży, również datę sprzedaży; w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży, pod warunkiem podania daty wystawienia faktury;
pozycje: nazwa towaru/usługi, ilość i miara, cena jednostkowa (netto lub brutto)*, wartość (bez podatku lub z podatkiem)*, stawka podatku
podsumowanie: sumę wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu;
kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem. (nie ma już wymogu podawania kwoty ogółem słownie)
dodatkowo w przypadku Małych Podatników (MP): w miejsce oznaczenia "FAKTURA VAT" stosuje się oznaczenie "FAKTURA VAT-MP";
termin płatności należności określonej w fakturze.
*) faktura może być wystawiana od cen brutto (umownych lub urzędowych) - w takim wypadku ceny i wartości w pozycjach podaje się w kwotach z podatkiem
Jak zmienić datę sprzedaży na miesiąc i rok ?
W polu z datą sprzedaży należy wpisać: [FormatDateTime('MMMM yyyy',DATASPRZEDAZY)]
Ile pozycji może zawierać faktura w programie Fakturka?
Aktualnie dostarczane z instalatorem wzorce są jednostronicowe tzn. można umieścić tyle pozycji ile się zmieści na jednej stronie wydruku (ok. 15)
W jaki sposób można wystawić fakturę korygującą?
Należy wybrać wzorzec faktura korekta oraz wypełnić odpowiednio pozycje dokumentu (wpisujemy ilość/cenę, o którą zmniejszamy fakturę korygowaną - jest to zgodne z rozporządzeniem VAT dot. wystawiania faktur). Uwaga: faktura korygująca nie musi zawierać informacji o pozycjach przed korektą i w takiej formie korekty są obsługiwane przez Fakturkę.
W jaki sposób można otworzyć plik frp (plik zapisany z podglądu wydruku) ?
Aby taki plik otworzyć na komputerze musi być zainstalowana Fakturka.
Następnie można 2x kliknąć na tym pliku i wskazać program Fakturka aby otwierał zawsze tego typu pliki.
Po edycji plików DBF za pomocą OpenOffice fakturka nie widzi nowych pozycji
Należy usunąć pliki z rozszerzeniem CDX lub wykonać "Odtworzenie indeksów"
w oknie "Konfiguracja", zakładka "Administracja"
Jak można przenieść program z danymi na drugi komputer
Wystarczy po prostu skopiować cały katalog z programem (domyślnie jest to c:\fakturka)
Które pliki zawierają dane programu?
Pliki z danymi znajdują się w katalogu z programem i są to wszystkie pliki z rozszerzeniem DBF
Pobierz programPobierz program
Aktualna wersja: 1.51 (obsługa JPK)